Què és la Celiaquia?

gluten

(Versión en Catalán y Castellano)

QUÈ ÉS LA CELIAQUIA?

La celiaquia és una malaltia cada vegada més coneguda i cada vegada més freqüent que es basa en la intolerància parcial o total al gluten a nivell intestinal. Quan el gluten entra en contacte amb la mucosa de l’intestí prim provoca una reacció que desencadenarà una inflamació de la mucosa i una deformació de les vellositats intestinals, impedint o reduint l’absorció d’altres nutrients importants per al nostre organisme, cosa que pot comportar o desencadenar a llarg o curt termini altres malalties.
Necessitem que cada un dels nutrients que ingerim siguin absorbits, si tenim aquesta afectació del gluten això no serà possible, afegint la simptomatologia que és força diversa i en alguns casos greu.
Els símptomes:
-fatiga

-distensió abdominal

-anèmia

-alteracions del caràcter

-vòmits

-diarrees

-flatulències,

-inflamació abdominal

-dolor abdominal

-pèrdua de pes
En nens pot afectar en el seu creixement sigui més lent o fins i tot frenar-lo.
Per poder fer un bon tractament dietètic i la persona afectada pugui portar una vida normal i saludable, és important que se sàpiga què és el gluten.
El gluten és un conjunt de proteïnes de mida petita que la contenen diversos cereals com el blat, el sègol, la civada, entre d’altres. Encara que hi ha altres lliures d’aquesta proteïna com: arròs, blat de moro, quinoa i tapioca. El gluten és el que fa que la massa del pa tingui elasticitat que farà que al final juntament amb els processos de fermentació obtingui el volum.

Per tant, l’alimentació d’un celíac es basarà en la utilització dels cereals sense gluten, a més d’afegir el grup de carns, ous, peixos, el de fruites i verdures i els productes làctics. S’ha de tenir en compte, que hi ha aliments que van envasats que per la seva perfecta conservació o modificació, poden portar una addició de productes que continguin gluten, per tant, s’han d’observar sobretot i en cadascuna d’elles les etiquetes d’envasat per a poder assegurar que l’aliment no conté gluten, com ara: embotits, colorants alimentaris, patés, etc.

Sabent això, evitant de forma completa el gluten, el pacient tindrà millor qualitat de vida, evitant dolors, mal estar i futures malalties.

 

QUÉ ES LA CELIAQUÍA?

La celiaquía es una enfermedad cada vez más conocida y cada vez más frecuente que se basa en la intolerancia parcial o total al gluten a nivel intestinal. Cuando el gluten entra en contacto con la mucosa del intestino delgado provoca una reacción que desencadenará una inflamación de la mucosa y una deformación de las vellosidades intestinales, impidiendo o reduciendo la absorción de otros nutrientes importantes para nuestro organismo, algo que puede conllevar o desencadenar a largo o corto plazo otras enfermedades.

Necesitamos que cada uno de los nutrientes que ingerimos sean absorbidos, si tenemos esta afectación del gluten esto no será posible, añadiendo la sintomatología que es bastante diversa y en algunos casos grave.

Los síntomas:

-fatiga

-distensión abdominal

-anemia

-alteraciones del carácter

-vómitos

-diarreas

-flatulencias,

-inflamación abdominal

-dolor abdominal

-pérdida de peso

En niños puede afectar en que su crecimiento sea más lento o incluso frenarlo.

Para poder hacer un buen tratamiento dietético y la persona afectada pueda llevar una vida normal y saludable, es importante que se sepa que es el gluten.

El gluten es un conjunto de proteínas de tamaño pequeño que la contienen diversos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena, entre otros. Aunque hay otros libres de esa proteína como: arroz, maíz, quínoa y tapioca. El gluten es el que hace que la masa del pan tenga elasticidad que hará que al final junto a los procesos de fermentación obtenga el volumen.

Por tanto, la alimentación de un celíaco se basará en la utilización de los cereales sin gluten, además de añadir el grupo de carnes, huevos, pescados, el de frutas y verduras y los productos lácteos.

Se debe tener en cuenta, que hay alimentos que van envasados que para su perfecta conservación o modificación, pueden llevar una adición de productos que contengan gluten, por tanto, se deben observar sobretodo y en cada una de ellas las etiquetas de envasado para poder asegurarse de que el alimento no contiene gluten, como por ejemplo: embutidos, colorantes alimentarios, patés, etc.

Sabiendo eso, evitando de forma completa el gluten, el paciente tendrá mejor calidad de vida, evitando dolores, mal estar y futuras enfermedades.

 

 

 

 

Share This:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *